Control producció i qualitat

Analítiques independents

Universitat Lleida

Periòdicament es duen a terme analítiques per una entitat independent com es la Universitat de Lleida que permeten garantir la qualitat del producte final realitzat. Després d'anys d'anàlisis realitzats, queda demostrada la qualitat del Oli produït per la Cooperativa Agrícola de l'Albi. En aquests, s'obtenen resultats que, a més de complir àmpliament les reglamentacions europees sobre els olius comestibles, compleix olgadament amb els valors d'acidesa, humitat, ..., exigits per la DOP Les Garrigues.

 

D.O.P. Les Garrigues

Les Garrigues es la primera Denominació d'origen Protegida (DOP) d'Oli Verge extra reconeguda al Estat Espanyol (1975) i va ser certificada per la Unió Europea com a denominació d'origen protegida (1996).

DOPGarrigues 

La DOP Les Garrigues és un organisme de certificació que somet l'Oli de les cooperatives inscrites a rigurosos controls de producció i elaboració que garantitzen l'origen i la màxima qualitat del que, sens dubte, és un dels millors olis del mòn. Així, els controls sobre la producció certifiquen prèctiques agrícoles correctes i respectuoses amb el medi ambient; en el referent a la elaboració, únicament s'utilitza la varietat de l'oliva arbequina de alta qualitat, recolectada directament del arbre i la moleduraes realitza en fred per preservar les propietats naturals del fruit.

   

Contracte programa amb I.R.T.A.

IRTA 

Com entitat associada al Consell Regulador "DOP Oli de les Garrigues", la Cooperativa Agrícola de l'Albi participa de un contracte per la prestació per part del IRTA de serveis d'assessorament i assitència tècnica especialitzada per la millora de la qualitat dels Olis Verges d'Oliva i la tecnologia de molins d'Oli. 

   

Producció integrada

Producció Integrada

La producció integrada es un sistema de producció d'aliments de qualitat, mitjançant mètodes que són respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. La producció integrada dona resposta a la creixent demanda de qualitat i seguretat en els aliments que exigeixen els consumidors responsables.

La qualitat i la seguretat dels productes es garantitza mitjançant una certificació oficial que així ho acredita.